Χαιρετισμός

1 Ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή κυρία και προς τα τέκνα της, τους οποίους εγώ αγαπώ αληθινά – και όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι όσοι έχουν γνωρίσει την αλήθεια –  2 εξαιτίας της αλήθειας που μένει μέσα μας και θα είναι μαζί μας στον αιώνα.  3 Ας είναι μαζί μας χάρη, έλεος, ειρήνη από το Θεό Πατέρα και από τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Πατέρα, με αλήθεια και αγάπη.

Αλήθεια και αγάπη

4 Χάρηκα πολύ, γιατί έχω βρει μερικά από τα τέκνα σου να περπατούν στην αλήθεια, καθώς λάβαμε εντολή από τον Πατέρα.  5 Και τώρα σε παρακαλώ, κυρία, όχι σαν να σου γράφω εντολή καινούργια, αλλά αυτήν που είχαμε από την αρχή, να αγαπάμε ο ένας τον άλλο.  6 Και αυτή είναι η αγάπη: το να περπατούμε σύμφωνα με τις εντολές του. Αυτή η εντολή, καθώς ακούσατε από την αρχή, είναι για να περπατάτε με αυτήν.  7 Γιατί πολλοί πλάνοι εξήλθαν στον κόσμο, που δεν ομολογούν ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε μέσα σε σάρκα. αυτός είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος.  8 Προσέχετε τους εαυτούς σας, για να μη χάσετε αυτά που εργαστήκαμε, αλλά να απολάβετε πλήρη μισθό. 9 Καθένας που προχωρεί και δε μένει στη διδαχή του Χριστού, δεν έχει το Θεό. όποιος μένει στη διδαχή, αυτός έχει και τον Πατέρα και τον Υιό.  10 Αν κάποιος έρχεται προς εσάς και δε φέρει αυτήν τη διδαχή, μην τον δέχεστε σε οικία και μην του λέτε χαιρετισμό.  11 Γιατί όποιος του λέει χαιρετισμό επικοινωνεί με τα έργα του τα κακά.

Τελικοί Χαιρετισμοί

12 Αν και έχω πολλά να σας γράφω, δε θέλησα να το κάνω με χαρτί και μελάνι, αλλά ελπίζω να έρθω προς εσάς και να μιλήσουμε στόμα με στόμα, για να είναι η χαρά μας ολοκληρωμένη.  13 Σε χαιρετούν τα τέκνα της αδελφής σου της εκλεκτής.