Χαιρετισμός

1 Πέτρος, απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους εκλεκτούς παρεπίδημους της διασποράς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καππαδοκίας, της επαρχίας της Ασίας και της Βιθυνίας, που έχουν εκλεγεί  2 σύμφωνα με την πρόγνωση του Θεού Πατέρα με αγιασμό του Πνεύματος, για υπακοή και για ραντισμό με το αίμα του Ιησού Χριστού. Χάρη και ειρήνη είθε να πληθύνουν σ’ εσάς.

Ζωντανή ελπίδα

3 Ευλογητός ας είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος μας αναγέννησε σύμφωνα με το πολύ έλεός του σε μια ζωντανή ελπίδα μέσω της ανάστασης του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς,  4 σε μια κληρονομιά άφθαρτη και αμόλυντη και αμάραντη, που είναι διατηρημένη στους ουρανούς για σας,  5 οι οποίοι φρουρείστε με δύναμη Θεού μέσω της πίστης προς σωτηρία που είναι έτοιμη να αποκαλυφτεί κατά τον έσχατο καιρό.  6 Σ’ αυτό αγαλλιάζετε και αν ακόμη χρειαστεί τώρα να λυπηθείτε λίγο μέσα σε ποικίλες δοκιμασίες,  7 ώστε η δοκιμή της πίστης σας – πολυτιμότερη από το χρυσάφι που καταστρέφεται, παρόλο που δοκιμάζεται με φωτιά – να βρεθεί προς έπαινο και δόξα και τιμή σας κατά την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού.  8 Τον οποίο, αν και δεν είδατε, αγαπάτε. στον οποίο τώρα, χωρίς να τον βλέπετε, πιστεύετε όμως και αγαλλιάζετε με χαρά ανέκφραστη και δοξασμένη,  9 αποκτώντας το αποτέλεσμα της πίστης σας: τη σωτηρία των ψυχών σας.  10 Γι’ αυτήν τη σωτηρία αναζήτησαν και εξερεύνησαν προφήτες που προφήτεψαν για τη χάρη που θα δινόταν σ’ εσάς,  11 ερευνώντας σε ποιον ή σε τι είδους καιρό δήλωνε αυτά το Πνεύμα του Χριστού που ήταν μέσα τους, όταν μαρτυρούσε από πριν τα παθήματα που θα συνέβαιναν στο Χριστό και τις δόξες μετά από αυτά.  12 Σ’ αυτούς αποκαλύφτηκε ότι όχι για τους εαυτούς τους αλλά για σας διακονούσαν αυτά, τα οποία τώρα σας αναγγέλθηκαν διαμέσου αυτών που σας ευαγγέλισαν με Πνεύμα Άγιο που αποστάλθηκε από τον ουρανό. Σ’ αυτά τα πράγματα άγγελοι επιθυμούν να σκύψουν από πάνω, για να δουν ακριβέστερα.

Κάλεσμα σε άγια ζωή

13 Γι’ αυτό αναζωστείτε στις διάνοιές σας με ετοιμότητα, να είστε νηφάλιοι και να ελπίσετε τέλεια στη χάρη που θα σας δοθεί κατά την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού.  14 Ως τέκνα υπάκουα να μη συμμορφώνεστε με τις επιθυμίες που είχατε προηγουμένως κατά τον καιρό της άγνοιάς σας, 15 αλλά σύμφωνα με τον Άγιο που σας κάλεσε και εσείς οι ίδιοι να γίνετε άγιοι σε όλη τη συμπεριφορά σας,  16 γιατί είναι γραμμένο: Άγιοι να είστε, γιατί εγώ είμαι άγιος.  17 Και αν αποκαλείτε Πατέρα εκείνον που κρίνει χωρίς προσωποληψία κατά το έργο του καθενός, με φόβο να συμπεριφερθείτε κατά το χρόνο της παροικίας σας,  18 αφού ξέρετε ότι δε λυτρωθήκατε με φθαρτά λύτρα, με άργυρο ή με χρυσάφι, από το μάταιο πατροπαράδοτο τρόπο της ζωής σας,  19 αλλά με το τίμιο αίμα του Χριστού, σαν αμνού άμωμου και άσπιλου.  20 Ο οποίος είχε αφενός προγνωριστεί πριν από τη δημιουργία του κόσμου, αφετέρου φανερώθηκε κατά το τέλος των καιρών για σας,  21 τους πιστούς μέσω αυτού στο Θεό που τον έγειρε από τους νεκρούς και του έδωσε δόξα, ώστε να είναι η πίστη σας και η ελπίδα σας στο Θεό.  22 Έχοντας αγνίσει τις ψυχές σας με την υπακοή στην αλήθεια προς φιλαδελφία ανυπόκριτη, μέσα από καθαρή καρδιά να αγαπήσετε ένθερμα ο ένας τον άλλο, 23 γιατί έχετε αναγεννηθεί όχι από σπόρο φθαρτό αλλά άφθαρτο, διαμέσου του λόγου του Θεού που ζει και που μένει.  24 Γιατί κάθε σάρκα είναι σαν χορτάρι, και όλη η δόξα της σαν άνθος αγρού. Ξεράθηκε το χορτάρι και το άνθος κατέπεσε.  25 Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα. Και αυτός είναι ο λόγος που ευαγγελίστηκε σ’ εσάς.

Ο ζωντανός λίθος και το βασιλικό ιεράτευμα

1 Αποβάλτε, λοιπόν, κάθε κακία και κάθε δόλο και υποκρισίες και φθόνους και όλες τις καταλαλιές, 2 και σαν νεογέννητα βρέφη ποθήστε με μεγάλη επιθυμία το λογικό άδολο γάλα, για να αυξηθείτε με αυτό στη σωτηρία,  3 αν γευτήκατε ότι καλός είναι ο Κύριος.  4 Καθώς έρχεστε προς αυτόν, λίθο ζωντανό – που είναι αφενός από τους ανθρώπους αποδοκιμασμένος, αφετέρου μπροστά στο Θεό εκλεκτός και πολύτιμος –  5 και εσείς οι ίδιοι σαν λίθοι ζωντανοί οικοδομείστε σαν οίκος πνευματικός, για να είστε ιερατείο άγιο, ώστε να προσφέρετε πνευματικές θυσίες, ευπρόσδεκτες στο Θεό μέσω του Ιησού Χριστού.  6 Γιατί το περιέχει στη Γραφή: Ιδού, θέτω στη Σιών λίθο ακρογωνιαίο, εκλεκτό, πολύτιμο, και εκείνος που πιστεύει σ’ αυτόν δε θα καταντροπιαστεί.  7 Σ’ εσάς λοιπόν που πιστεύετε είναι η τιμή, αλλά σ’ εκείνους που απιστούν, ο λίθος που αποδοκίμασαν οι οικοδόμοι, αυτός έγινε κορωνίδα  8 και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Αυτοί σκοντάφτουν, επειδή απειθούν στο λόγο. σ’ αυτό και διορίστηκαν.  9 Εσείς όμως είστε γένος εκλεκτό, βασιλικό ιερατείο, έθνος άγιο, λαός για ιδιοκτησία του Θεού, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου που σας κάλεσε από το σκότος στο θαυμαστό του φως.  10 Οι οποίοι κάποτε δεν ήσασταν λαός, αλλά τώρα είστε λαός Θεού. που δεν ήσασταν ελεημένοι, αλλά τώρα ελεηθήκατε.

Να ζείτε ως δούλοι του Θεού

11 Αγαπητοί, σας παρακαλώ σαν πάροικοι και προσωρινοί κάτοικοι της γης, να απέχετε από τις σαρκικές επιθυμίες οι οποίες στρατεύονται κατά της ψυχής.  12 Να έχετε καλή τη συμπεριφορά σας μεταξύ των εθνικών, ώστε, ενώ σας καταλαλούν ως κακοποιούς, να δοξάσουν το Θεό από τα καλά σας έργα, όταν τα παρατηρούν, κατά την ημέρα της επίσκεψής του.  13 Υποταχτείτε σε κάθε ανθρώπινη εγκατεστημένη εξουσία για χάρη του Κυρίου: είτε σε βασιλιά, επειδή υπερέχει,  14 είτε σε ηγεμόνες, ως σταλμένους από αυτόν για τιμωρία των κακοποιών και έπαινο των αγαθοποιών. 15 Γιατί έτσι είναι το θέλημα του Θεού: αγαθοποιώντας να φιμώνετε την άγνοια των άφρονων ανθρώπων,  16 να ζείτε ως ελεύθεροι, όμως να μην έχετε την ελευθερία σαν κάλυμμα πάνω στην κακία, αλλά να ζείτε ως δούλοι του Θεού.  17 Όλους τιμήστε, την αδελφότητα αγαπάτε, το Θεό να φοβάστε, το βασιλιά να τιμάτε.

Το υπόδειγμα του πάθους του Χριστού

18 Οι οικιακοί δούλοι να υποτάσσεστε με κάθε φόβο στους οικοδεσπότες σας, όχι μόνο στους αγαθούς και επιεικείς, αλλά και στους διεστραμμένους.  19 Γιατί αυτό είναι χάρη, αν υποφέρει κανείς λύπες, πάσχοντας άδικα, εξαιτίας της συνείδησης που δίνει ο Θεός.  20 Γιατί ποια δόξα σας ανήκει αν θα υπομένετε, όταν αμαρτάνετε και σας χαστουκίζουν; Αλλά αν θα υπομένετε, όταν αγαθοποιείτε και πάσχετε, αυτό είναι χάρη μπροστά στο Θεό.  21 Γιατί σ’ αυτό κληθήκατε, επειδή και ο Χριστός έπαθε για χάρη σας, αφήνοντας πίσω του υπόδειγμα για σας, για να ακολουθήσετε πάνω στα ίχνη του.  22 Αυτός δεν έκανε αμαρτία ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του.  23 Αυτός, όταν τον έβριζαν, δεν ανταπόδιδε τις βρισιές, όταν έπασχε, δεν απειλούσε, αλλά παραδινόταν σ’ Εκείνον που κρίνει δίκαια.  24 Αυτός ο ίδιος βάσταξε τις αμαρτίες μας στο σώμα του πάνω στο ξύλο, για να ζήσουμε για τη δικαιοσύνη, αφού πεθάνουμε ως προς τις αμαρτίες. με του οποίου τους μώλωπες γιατρευτήκατε.  25 Γιατί πλανιόσασταν συνεχώς σαν πρόβατα, αλλά επιστρέψατε τώρα προς τον ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών σας.

Οι σύζυγοι

1 Όμοια οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους δικούς σας άντρες, ώστε, και αν μερικοί απειθούν στο λόγο του Θεού, να κερδηθούν χωρίς λόγια με τη συμπεριφορά των γυναικών τους,  2 όταν παρατηρήσουν την αγνή συμπεριφορά σας με φόβο Θεού.  3 Ας είναι ο στολισμός σας όχι εξωτερικός, το πλέξιμο των μαλλιών και το να βάζετε χρυσαφικά γύρω από τα μέλη σας ή το να ντύνεστε φορέματα,  4 αλλά ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς με τον άφθαρτο στολισμό τού πράου και ήσυχου πνεύματος, που είναι μπροστά στο Θεό πολυτελές.  5 Γιατί έτσι κάποτε κοσμούσαν τους εαυτούς τους και οι άγιες γυναίκες που έλπιζαν στο Θεό, καθώς υποτάσσονταν στους δικούς τους άντρες,  6 όπως η Σάρρα υπάκουσε στον Αβραάμ και τον καλούσε «κύριο» – της οποίας γίνατε τέκνα αν αγαθοποιείτε και δε φοβάστε κανένα τρόμαγμα.  7 Οι άντρες, όμοια, να κατοικείτε μαζί τους με κατανόηση, γιατί το γυναικείο σκεύος είναι ασθενέστερο, απονέμοντας τιμή στις γυναίκες σας, επειδή είναι μαζί σας και συγκληρονόμοι στη ζωή της χάρης, ώστε να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας.

Κακοπάθεια για τη δικαιοσύνη

8 Και τέλος, όλοι να είστε ομόφρονες, συμπονετικοί, φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι, ταπεινόφρονες,  9 να μην αποδίδετε κακό αντί κακού ή βρισιά αντί βρισιάς, αλλά αντίθετα να ευλογείτε, επειδή γι’ αυτό καλεστήκατε, για να κληρονομήσετε ευλογία.  10 Γιατί αυτός που θέλει ν’ αγαπά τη ζωή και να δει ημέρες αγαθές, ας πάψει τη γλώσσα του από το κακό και τα χείλη του να μη μιλήσουν με δόλο,  11 κι ας αποκλίνει από το κακό και ας κάνει το αγαθό, ας ζητήσει την ειρήνη και ας την επιδιώξει. 12 Γιατί οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι πάνω στους δίκαιους και τ’ αυτιά του προσέχουν στη δέησή τους, το πρόσωπο όμως του Κυρίου είναι εναντίον εκείνων που κάνουν τα κακά.  13 Και ποιος θα σας βλάψει αν γίνετε ζηλωτές του αγαθού;  14 Αλλά και αν ακόμα πάσχετε για τη δικαιοσύνη, είστε μακάριοι. Και το φόβο τους μην τον φοβηθείτε μήτε να ταραχτείτε.  15 Αλλά τον Κύριο, το Χριστό, αγιάστε μέσα στις καρδιές σας, και να είστε έτοιμοι πάντοτε προς απολογία σε καθέναν που σας ζητά λόγο για την ελπίδα που έχετε μέσα σας.  16 Αλλά να το κάνετε με πραότητα και φόβο, έχοντας αγαθή συνείδηση, ώστε, ενώ σας καταλαλούν, να καταντροπιαστούν εκείνοι που βρίζουν την αγαθή συμπεριφορά σας με το Χριστό.  17 Γιατί είναι καλύτερα, αν είναι το θέλημα του Θεού, να πάσχετε αγαθοποιώντας παρά κακοποιώντας.  18 Γιατί και ο Χριστός μια φορά για πάντα έπαθε για τις αμαρτίες, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, για να σας οδηγήσει μπροστά στο Θεό, και αφενός θανατώθηκε στη σάρκα, αφετέρου ζωοποιήθηκε με το Πνεύμα.  19 Με αυτό και κήρυξε, αφού πορεύτηκε στα πνεύματα που ήταν στη φυλακή,  20 τα οποία κάποτε απείθησαν, όταν περίμενε η μακροθυμία του Θεού κατά τις ημέρες του Νώε, ενώ κατασκευαζόταν η κιβωτός, στην οποία λίγοι, τουτέστι οχτώ ψυχές, διασώθηκαν διαμέσου του νερού.  21 Του οποίου το αντίτυπο, το βάφτισμα, σώζει τώρα κι εσάς – όχι πως είναι αποβολή του ρύπου της σάρκας, αλλά δέσμευση συμβολαίου στο Θεό μιας συνείδησης αγαθής – μέσω της ανάστασης του Ιησού Χριστού,  22 ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού, αφού πορεύτηκε στον ουρανό και υποτάχτηκαν σ’ αυτόν άγγελοι και εξουσίες και δυνάμεις.

Καλοί διαχειριστές της χάρης του Θεού

1 Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε στη σάρκα, και εσείς να οπλιστείτε με την ίδια σκέψη, γιατί εκείνος που έπαθε στη σάρκα έχει πάψει από την αμαρτία,  2 ώστε να μη ζήσετε πια με τις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά με το θέλημα του Θεού τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής σας στη σάρκα.  3 Γιατί είναι αρκετός ο χρόνος που έχει παρέλθει και έχετε κατεργαστεί το θέλημα των εθνικών, έχοντας πορευτεί σε ασέλγειες, σε αμαρτωλές επιθυμίες, σε παρατεταμένες καταστάσεις μέθης, σε οργιώδη φαγοπότια, σε κοινά μεθύσια και σε αθέμιτες τελετές ειδωλολατρίας.  4 Γι’ αυτό παραξενεύονται, επειδή εσείς δεν τρέχετε μαζί τους στο ίδιο ξεχείλισμα της ασωτίας και σας βλαστημούν.  5 Αυτοί θα αποδώσουν λόγο σ’ αυτόν που είναι έτοιμος να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς.  6 Γιατί γι’ αυτό και στους νεκρούς κηρύχτηκε το ευαγγέλιο, αφενός για να κριθούν σύμφωνα με ανθρώπινα κριτήρια ως προς τη σάρκα, αφετέρου να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ως προς το πνεύμα.  7 Όλων λοιπόν το τέλος έχει πλησιάσει. Να είστε συνεπώς σώφρονες και νηφάλιοι στις προσευχές. 8 Προπάντων την αγάπη να την έχετε ένθερμη μεταξύ σας, γιατί η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών.  9 Να είστε φιλόξενοι ο ένας στον άλλο χωρίς γογγυσμούς.  10 Καθένας, καθώς έλαβε χάρισμα, να το χρησιμοποιεί διακονώντας αμοιβαία τους άλλους σαν καλός διαχειριστής της ποικίλης χάρης του Θεού.  11 Αν κάποιος λαλεί κηρύττοντας, ας το κάνει όπως ένας που λέει λόγια Θεού. αν κάποιος διακονεί, ας το κάνει όπως διακονεί ένας με την ισχύ που χορηγεί ο Θεός, ώστε σε όλα να δοξάζεται ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα και το κράτος στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Ας υποφέρουμε ως Χριστιανοί

12 Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε για την πύρινη δοκιμασία που γίνεται ανάμεσά σας, για να δοκιμαστείτε, σαν να σας συμβαίνει κάτι παράξενο.  13 Αλλά να χαίρετε καθόσον συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, για να χαρείτε αγαλλιάζοντας και κατά την αποκάλυψη της δόξας του. 14 Αν σας βρίζουν για το όνομα του Χριστού, είστε μακάριοι, γιατί το Πνεύμα της δόξας και το οποίο είναι Πνεύμα του Θεού αναπαύεται πάνω σας.  15 Κανείς βεβαίως από εσάς ας μην πάσχει ως φονιάς ή ως κλέφτης ή ως κακοποιός ή γιατί επιβλέπει και ανακατεύεται σε ξένες υποθέσεις.  16 Αν όμως πάσχει ως χριστιανός, ας μην ντρέπεται, αλλά ας δοξάζει το Θεό για το όνομα τούτο.  17 Γιατί είναι καιρός να αρχίσει η κρίση από τον οίκο του Θεού. και αν αρχίζει πρώτα από εμάς, ποιο θα είναι το τέλος εκείνων που απειθούν στο ευαγγέλιο του Θεού;  18 Και αν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και αμαρτωλός που θα φανεί;  19 Ώστε και αυτοί που πάσχουν κατά το θέλημα του Θεού, ας αναθέτουν με εμπιστοσύνη τις ψυχές τους στον πιστό Κτίστη, κάνοντας το αγαθό.

Προτροπές στο ποίμνιο του Θεού

1 Τους πρεσβυτέρους, λοιπόν, μεταξύ σας τους παρακαλώ εγώ ο συμπρεσβύτερος και μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού, και ο συμμέτοχος της δόξας που μέλλει να αποκαλύπτεται:  2 Ποιμάνετε το ποίμνιο του Θεού που είναι μεταξύ σας επιβλέποντας όχι αναγκαστικά αλλά εκούσια κατά το θέλημα του Θεού, μήτε αισχροκερδώς αλλά πρόθυμα,  3 μήτε κατακυριαρχώντας σε όσους έλαχε ο κλήρος να είναι ποίμνιό σας, αλλά να γίνεστε πρότυπα του ποιμνίου.  4 Και όταν φανερωθεί ο Αρχιποιμένας, θα πάρετε τον αμαράντινο στέφανο της δόξας.  5 Όμοια, εσείς οι νεότεροι, υποταχτείτε στους πρεσβυτέρους. Και όλοι μεταξύ σας κουμπωθείτε με ένδυμα την ταπεινοφροσύνη, γιατί ο Θεός στους υπερήφανους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. 6 Ταπεινωθείτε, λοιπόν, κάτω από το κραταιό χέρι του Θεού, για να σας υψώσει στον κατάλληλο καιρό.  7 Όλη τη μέριμνά σας να τη ρίξετε πάνω του, γιατί αυτός ενδιαφέρεται για σας.  8 Να είστε νηφάλιοι, αγρυπνήστε. Ο αντίδικός σας, ο Διάβολος, περπατά σαν λιοντάρι που βρυχιέται, ζητώντας κάποιον να καταπιεί.  9 Αντισταθείτε σ’ αυτόν, μένοντας στερεοί στην πίστη, και να ξέρετε ότι τα ίδια τα παθήματα επιτελούνται στην αδελφότητά σας μέσα στον κόσμο και σε άλλα μέρη.  10 Και ο Θεός κάθε χάρης, που σας κάλεσε στην αιώνια δόξα του μέσω του Χριστού Ιησού, αφού υποφέρετε λίγο, αυτός θα σας καταρτίσει, θα σας στηρίξει, θα σας δυναμώσει, θα σας θεμελιώσει.  11 Σ’ αυτόν ανήκει το κράτος στους αιώνες. Αμήν.

Τελικοί χαιρετισμοί

12 Μέσω του Σιλουανού, του πιστού αδελφού, όπως τον θεωρώ, σας έγραψα με λίγα λόγια, για να σας προτρέπω και να σας επικυρώνω με τη μαρτυρία μου ότι αυτή είναι η αληθινή χάρη του Θεού. σ’ αυτή να σταθείτε.  13 Σας χαιρετά η συνεκλεκτή που είναι στη Βαβυλώνα και ο Μάρκος ο γιος μου. 14 Χαιρετήστε ο ένας τον άλλο με φίλημα αγάπης. Ειρήνη σ’ εσάς όλους που είστε στο Χριστό.