Ο Λόγος της ζωής

1 Αυτό που ήταν από την αρχή, αυτό που έχουμε ακούσει, αυτό που έχουμε δει με τους οφθαλμούς μας, αυτό που είδαμε με θαυμασμό και τα χέρια μας ψηλάφισαν, για το Λόγο της ζωής  2 – και η ζωή φανερώθηκε, και έχουμε δει και μαρτυρούμε και αναγγέλλουμε σ’ εσάς τη ζωή την αιώνια η οποία ήταν προς τον Πατέρα και φανερώθηκε σ’ εμάς –  3 αυτό που έχουμε δει και έχουμε ακούσει αναγγέλλουμε και σ’ εσάς, για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί μας. Και η κοινωνία λοιπόν η δική μας είναι μαζί με τον Πατέρα και μαζί με τον Υιό του Ιησού Χριστό.  4 Και αυτά τα γράφουμε εμείς, για να είναι η χαρά μας ολοκληρωμένη.

Ο Θεός είναι φως

5 Και είναι αυτή η αγγελία που έχουμε ακούσει από αυτόν και αναγγέλλουμε σ’ εσάς: ότι ο Θεός είναι φως και μέσα του δεν υπάρχει κανένα σκοτάδι.  6 Αν πούμε ότι έχουμε μαζί του κοινωνία αλλά περπατούμε μέσα στο σκοτάδι, ψευδόμαστε και δεν εφαρμόζουμε την αλήθεια.  7 Αν όμως περπατούμε μέσα στο φως, όπως αυτός είναι μέσα στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα τού Ιησού, του Υιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία.  8 Αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανούμε τους εαυτούς μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας.  9 Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, είναι πιστός και δίκαιος, για να αφήσει σ’ εμάς τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. 10 Αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτήσει, ψεύτη τον κάνουμε και ο λόγος του δεν είναι μέσα μας.

Ο Χριστός είναι Παράκλητος

1 Παιδάκια μου, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Και αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε Παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό το δίκαιο.  2 Και αυτός είναι ιλασμός για τις αμαρτίες μας, και όχι μόνο για τις δικές μας, αλλά και για όλου του κόσμου.  3 Και με αυτό γνωρίζουμε ότι τον έχουμε γνωρίσει: αν τις εντολές του τις τηρούμε.  4 Όποιος λέει: «Τον έχω γνωρίσει», αλλά τις εντολές του δεν τις τηρεί, ψεύτης είναι, και μέσα σ’ αυτόν δεν υπάρχει η αλήθεια.  5 Σε όποιον όμως τηρεί το λόγο του, η αγάπη του Θεού έχει τελειοποιηθεί αληθινά μέσα σ’ αυτόν. Με αυτό γνωρίζουμε ότι είμαστε μέσα του:  6 εκείνος που λέει πως μένει μέσα του οφείλει καθώς εκείνος περπάτησε έτσι και αυτός να περπατά.

Η καινούργια εντολή

7 Αγαπητοί, δε σας γράφω εντολή καινούργια, αλλά εντολή παλιά που την είχατε από την αρχή: η εντολή η παλιά είναι ο λόγος που ακούσατε.  8 Πάλι εντολή καινούργια σας γράφω, αυτό που είναι αληθινό μέσα σ’ αυτόν και μέσα σ’ εσάς, γιατί το σκοτάδι παρέρχεται και το φως το αληθινό ήδη φέγγει.  9 Όποιος λέει ότι είναι μέσα στο φως, αλλά τον αδελφό του τον μισεί, είναι ως τώρα μέσα στο σκοτάδι.  10 Όποιος αγαπά τον αδελφό του μένει μέσα στο φως και δεν υπάρχει μέσα του σκάνδαλο.  11 Όποιος όμως μισεί τον αδελφό του είναι μέσα στο σκοτάδι και μέσα στο σκοτάδι περπατά και δεν ξέρει πού πηγαίνει, γιατί το σκοτάδι τύφλωσε τους οφθαλμούς του.  12 Γράφω σ’ εσάς, παιδάκια, γιατί σας έχουν αφεθεί οι αμαρτίες εξαιτίας του ονόματός του.  13 Γράφω σ’ εσάς, πατέρες, γιατί έχετε γνωρίσει αυτόν που είναι από την αρχή. Γράφω σ’ εσάς, νεαροί, γιατί έχετε νικήσει τον Πονηρό.  14 Έγραψα σ’ εσάς, παιδιά, γιατί έχετε γνωρίσει τον Πατέρα. Έγραψα σ’ εσάς, πατέρες, γιατί έχετε γνωρίσει αυτόν που είναι από την αρχή. Έγραψα σ’ εσάς, νεαροί, γιατί είστε ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει μέσα σας και έχετε νικήσει τον Πονηρό.  15 Μην αγαπάτε τον κόσμο μήτε αυτά που είναι μέσα στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπά τον κόσμο, δεν υπάρχει η αγάπη του Πατέρα μέσα του.  16 Γιατί καθετί που είναι μέσα στον κόσμο, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου, δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο.  17 Και ο κόσμος παρέρχεται καθώς και η επιθυμία του, αυτός όμως που κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα.

Ο Αντίχριστος και το χρίσμα του Χριστού

18 Παιδιά, είναι έσχατη ώρα, και καθώς ακούσατε ότι κάποιος Αντίχριστος έρχεται, έτσι και τώρα αντίχριστοι πολλοί έχουν εμφανιστεί. από αυτό γνωρίζουμε ότι είναι έσχατη ώρα.  19 Από εμάς εξήλθαν, αλλά δεν ήταν από εμάς. Γιατί αν ήταν από εμάς, θα είχαν μείνει μαζί μας. Αλλά εξήλθαν, για να φανερωθούν ότι δεν είναι όλοι από εμάς.  20 Και εσείς έχετε χρίσμα από τον Άγιο και κατανοείτε όλοι.  21 Δε σας έγραψα επειδή δεν κατανοείτε την αλήθεια, αλλά επειδή την κατανοείτε και επειδή κάθε ψέμα δεν είναι από την αλήθεια.  22 Ποιος είναι ο ψεύτης παρά εκείνος που αρνείται, λέγοντας ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός; Αυτός είναι ο αντίχριστος: εκείνος που αρνείται τον Πατέρα και τον Υιό.  23 Καθένας που αρνείται τον Υιό δεν έχει ούτε τον Πατέρα. όποιος ομολογεί τον Υιό έχει και τον Πατέρα.  24 Αυτό που εσείς ακούσατε από την αρχή, ας μένει μέσα σας. Αν μείνει μέσα σας αυτό που ακούσατε από την αρχή, και εσείς θα μείνετε μέσα στον Υιό και μέσα στον Πατέρα.  25 Και αυτή είναι η υπόσχεση που αυτός μας υποσχέθηκε: η ζωή η αιώνια. 26 Αυτά έγραψα σ’ εσάς όσον αφορά εκείνους που προσπαθούν να σας πλανήσουν.  27 Και εσείς το χρίσμα που λάβατε από αυτόν μένει μέσα σας και δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κάποιος. Αλλά καθώς το χρίσμα του σας διδάσκει για όλα, και ό,τι σας διδάσκει είναι αληθινό και δεν είναι ψέμα, έτσι καθώς σας δίδαξε, να μένετε σ’ Αυτόν.

Τέκνα Θεού είμαστε

28 Και τώρα, παιδάκια, να μένετε σ’ Αυτόν, ώστε όταν φανερωθεί να έχουμε παρρησία και να μην ντραπούμε απομακρυνόμενοι από αυτόν κατά την παρουσία του.  29 Αν ξέρετε ότι είναι δίκαιος, γνωρίζετε ότι και καθένας που εφαρμόζει τη δικαιοσύνη έχει γεννηθεί από Αυτόν.

1 Δείτε τι είδους αγάπη μάς έχει δώσει ο Πατέρας, ώστε τέκνα Θεού να κληθούμε. και είμαστε. Γι’ αυτό ο κόσμος δε μας γνωρίζει, επειδή δε γνώρισε αυτόν.  2 Αγαπητοί, τώρα τέκνα Θεού είμαστε, και ακόμη δε φανερώθηκε τι θα είμαστε στο μέλλον. Ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί, θα είμαστε όμοιοι με αυτόν, γιατί θα τον δούμε καθώς είναι.  3 Και καθένας που έχει αυτήν την ελπίδα βασιζόμενη πάνω σ’ Αυτόν, αγνίζει τον εαυτό του καθώς εκείνος είναι αγνός.  4 Καθένας που κάνει την αμαρτία κάνει και την ανομία, και η αμαρτία είναι η ανομία.  5 Και ξέρετε ότι εκείνος φανερώθηκε, για να εξαλείψει τις αμαρτίες, και αμαρτία μέσα του δεν υπάρχει.  6 Καθένας που μένει σ’ αυτόν δεν αμαρτάνει. Καθένας που αμαρτάνει δεν τον έχει δει ούτε τον έχει γνωρίσει.  7 Παιδάκια, κανείς ας μη σας πλανά. εκείνος που κάνει τη δικαιοσύνη είναι δίκαιος καθώς εκείνος είναι δίκαιος.  8 Εκείνος που κάνει την αμαρτία είναι από το Διάβολο, γιατί από την αρχή ο Διάβολος αμαρτάνει. Γι’ αυτό φανερώθηκε ο Υιός του Θεού, για να διαλύσει τα έργα του διαβόλου.  9 Καθένας που είναι γεννημένος από το Θεό δεν κάνει αμαρτία, γιατί σπέρμα Του μέσα σ’ αυτόν μένει. και δε δύναται να αμαρτάνει, γιατί από το Θεό έχει γεννηθεί.  10 Με αυτό είναι φανερά τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου: καθένας που δεν κάνει δικαιοσύνη δεν είναι από το Θεό, όπως και εκείνος που δεν αγαπά τον αδελφό του.

Αδελφική αγάπη και εμπιστοσύνη στο Θεό

11 Γιατί αυτή είναι η παραγγελία που ακούσατε από την αρχή: να αγαπούμε ο ένας τον άλλο.  12 Όχι καθώς έκανε ο Κάιν, που ήταν από τον Πονηρό και έσφαξε τον αδελφό του. Και για ποιο λόγο τον έσφαξε; Γιατί τα έργα του ήταν κακά, ενώ του αδελφού του δίκαια.  13 Και μη θαυμάζετε, αδελφοί, αν σας μισεί ο κόσμος.  14 Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε περάσει από το θάνατο στη ζωή, γιατί αγαπούμε τους αδελφούς. εκείνος που δεν αγαπά μένει στο θάνατο.  15 Καθένας που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος, και ξέρετε ότι κανένας ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωή αιώνια μέσα του να μένει.  16 Με αυτό έχουμε γνωρίσει την αγάπη: με το ότι εκείνος για χάρη μας τη ζωή του τη θυσίασε. έτσι κι εμείς οφείλουμε για χάρη των αδελφών τις ζωές μας να τις θυσιάσουμε.  17 Όποιος όμως έχει τα πλούτη του κόσμου και βλέπει τον αδελφό του να έχει ανάγκη και κλείσει τα σπλάχνα του από αυτόν, πώς η αγάπη του Θεού μένει μέσα του;  18 Παιδάκια, ας μην αγαπούμε με λόγια μήτε με τη γλώσσα, αλλά με έργα και αλήθεια.  19 Και με αυτό θα γνωρίσουμε ότι είμαστε από την αλήθεια, και μπροστά του θα καθησυχάσουμε την καρδιά μας  20 σε ό,τι μας κατηγορεί η καρδιά μας. γιατί μεγαλύτερος είναι ο Θεός από την καρδιά μας και γνωρίζει τα πάντα.  21 Αγαπητοί, αν η καρδιά μας δε μας κατηγορεί, έχουμε παρρησία προς το Θεό  22 και ό,τι ζητούμε το λαβαίνουμε από αυτόν, επειδή τις εντολές του τις τηρούμε και τα αρεστά κάνουμε μπροστά του.  23 Και αυτή είναι η εντολή του: να πιστέψουμε στο όνομα του Υιού του Ιησού Χριστού και να αγαπούμε ο ένας τον άλλο καθώς μας έδωσε εντολή.  24 Και όποιος τηρεί τις εντολές του μένει μέσα σ’ Αυτόν, και Αυτός μέσα σ’ αυτόν. Και με αυτό γνωρίζουμε ότι μένει μέσα μας: από το Πνεύμα που μας έδωσε.

1 Αγαπητοί, μην πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι από το Θεό, γιατί πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν εξέλθει στον κόσμο.  2 Με αυτό γνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού: κάθε πνεύμα που ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός έχει έρθει μέσα σε σάρκα είναι από το Θεό.  3 Και κάθε πνεύμα που δεν ομολογεί τον Ιησού δεν είναι από το Θεό. Και αυτό είναι το πνεύμα του Αντίχριστου, που έχετε ακούσει ότι έρχεται, και τώρα είναι ήδη μέσα στον κόσμο.  4 Εσείς, παιδάκια μου, είστε από το Θεό, και τους έχετε νικήσει, γιατί Αυτός που είναι μέσα σας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο.  5 Αυτοί είναι από τον κόσμο, γι’ αυτό μιλούν από τον κόσμο και ο κόσμος τους ακούει.  6 Εμείς είμαστε από το Θεό. Όποιος γνωρίζει το Θεό μάς ακούει. αυτός που δεν είναι από το Θεό δε μας ακούει. Από αυτό γνωρίζουμε το πνεύμα της αλήθειας και το πνεύμα της πλάνης.

Ο Θεός είναι αγάπη

7 Αγαπητοί, ας αγαπούμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη είναι από το Θεό, και καθένας που αγαπά έχει γεννηθεί από το Θεό και γνωρίζει το Θεό.  8 Όποιος δεν αγαπά δε γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη.  9 Με αυτό φανερώθηκε η αγάπη του Θεού σ’ εμάς: με το ότι ο Θεός έχει αποστείλει στον κόσμο τον Υιό του το μονογενή, για να ζήσουμε μέσω αυτού.  10 Σ’ αυτό συνίσταται η αγάπη: όχι στο ότι εμείς έχουμε αγαπήσει το Θεό, αλλά στο ότι αυτός μας αγάπησε και απέστειλε τον Υιό του ως ιλασμό για τις αμαρτίες μας.  11 Αγαπητοί, αν ο Θεός έτσι μάς αγάπησε, και εμείς οφείλουμε να αγαπούμε ο ένας τον άλλο.  12 Το Θεό κανείς ποτέ ως τώρα δεν τον έχει παρατηρήσει. αν αγαπούμε ο ένας τον άλλο, ο Θεός μένει μέσα μας και η αγάπη του μέσα μας είναι τελειοποιημένη. 13 Με αυτό γνωρίζουμε ότι μένουμε μέσα του και αυτός μέσα μας: με το ότι από το Πνεύμα του μας έχει δώσει.  14 Και εμείς έχουμε δει με θαυμασμό και μαρτυρούμε ότι ο Πατέρας έχει αποστείλει τον Υιό σωτήρα του κόσμου.  15 Όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός μένει μέσα του και αυτός μέσα στο Θεό.  16 Και εμείς έχουμε γνωρίσει και έχουμε πιστέψει την αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ο Θεός είναι αγάπη, και όποιος μένει μέσα στην αγάπη μένει μέσα στο Θεό, και ο Θεός μένει μέσα του.  17 Γι’ αυτό έχει τελειοποιηθεί η αγάπη μαζί μ’ εμάς: για να έχουμε παρρησία κατά την ημέρα της κρίσης, γιατί καθώς είναι εκείνος, έτσι είμαστε κι εμείς μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο.  18 Φόβος δεν υπάρχει μέσα στην αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη έξω διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος έχει σχέση με τιμωρία, και αυτός που φοβάται δεν έχει τελειοποιηθεί στην αγάπη.  19 Εμείς αγαπούμε, γιατί αυτός πρώτος μάς αγάπησε.  20 Αν κάποιος πει: «Αγαπώ το Θεό», και τον αδελφό του τον μισεί, είναι ψεύτης. Γιατί αυτός που δεν αγαπά τον αδελφό του, που έχει δει, δε δύναται να αγαπά το Θεό, που δεν έχει δει.  21 Και αυτήν την εντολή έχουμε από Αυτόν: όποιος αγαπά το Θεό να αγαπά και τον αδελφό του.

Η πίστη νικά τον κόσμο

1 Καθένας που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός έχει γεννηθεί από το Θεό, και καθένας που αγαπά τον γεννήτορα αγαπά και τον γεννημένο από αυτόν.  2 Με αυτό γνωρίζουμε ότι αγαπούμε τα τέκνα του Θεού: όταν αγαπούμε το Θεό και κάνουμε τις εντολές του.  3 Γιατί αυτή είναι η αγάπη προς το Θεό: το να τηρούμε τις εντολές του. Και οι εντολές του δεν είναι βαριές,  4 γιατί καθετί που έχει γεννηθεί από το Θεό νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη που νίκησε τον κόσμο: η πίστη μας. 5 Ποιος, λοιπόν, είναι αυτός που νικά τον κόσμο παρά μόνο εκείνος που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού;

Η μαρτυρία για τον Υιό

6 Αυτός είναι εκείνος που ήρθε με νερό και αίμα: ο Ιησούς Χριστός. Όχι με το νερό μόνο, αλλά με το νερό και με το αίμα. Και το Πνεύμα είναι αυτό που μαρτυρεί, γιατί το Πνεύμα είναι η αλήθεια. 7 Γιατί τρεις είναι αυτοί που μαρτυρούν:  8 το Πνεύμα και το νερό και το αίμα. και οι τρεις για το ένα είναι μάρτυρες.  9 Αν τη μαρτυρία των ανθρώπων τη δεχόμαστε, η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλύτερη. γιατί αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού, που συνίσταται στο ότι έχει μαρτυρήσει για τον Υιό του.  10 Όποιος πιστεύει στον Υιό του Θεού έχει αυτήν τη μαρτυρία μέσα του. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό, τον έχει κάνει ψεύτη, γιατί δεν έχει πιστέψει στη μαρτυρία που έχει δώσει ο Θεός για τον Υιό του.  11 Και αυτή είναι η μαρτυρία: ότι ο Θεός έδωσε σ’ εμάς ζωή αιώνια, και αυτή η ζωή είναι μέσα στον Υιό του.  12 Όποιος έχει τον Υιό έχει τη ζωή. όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού τη ζωή δεν την έχει.

Η βεβαιότητα για την αιώνια ζωή

13 Αυτά έγραψα σ’ εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, για να ξέρετε ότι έχετε ζωή αιώνια.  14 Και αυτή είναι η παρρησία που έχουμε προς αυτόν: ότι μας ακούει αν κάτι ζητούμε σύμφωνα με το θέλημά του.  15 Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει σ’ αυτό που ζητούμε, ξέρουμε ότι έχουμε τα αιτήματα που έχουμε ζητήσει από αυτόν.  16 Αν κάποιος δει τον αδελφό του να αμαρτάνει αμαρτία που δεν οδηγεί σε θάνατο, να ζητήσει και θα δώσει σ’ αυτόν ο Θεός ζωή. δηλαδή σ’ εκείνους που αμαρτάνουν αμαρτία που δεν οδηγεί σε θάνατο. Υπάρχει αμαρτία που οδηγεί σε θάνατο. δε λέω για εκείνη να παρακαλέσει.  17 Κάθε αδικία είναι αμαρτία, και υπάρχει αμαρτία που δεν οδηγεί σε θάνατο.  18 Ξέρουμε ότι καθένας που είναι γεννημένος από το Θεό δεν αμαρτάνει, αλλά Αυτός που γεννήθηκε από το Θεό τον φυλάγει και ο Πονηρός δεν τον αγγίζει.  19 Ξέρουμε ότι είμαστε από το Θεό, και ο κόσμος όλος βρίσκεται στην εξουσία του Πονηρού.  20 Ξέρουμε όμως ότι ο Υιός του Θεού έχει έρθει και μας έχει δώσει διάνοια, για να γνωρίζουμε τον Αληθινό. και είμαστε μέσα στον Αληθινό, μέσα στον Υιό του τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνια. 21 Παιδάκια, φυλάξτε τους εαυτούς σας από τα είδωλα.